Zoek je iets anders?


over appÈl | missie & visie

MISSIE & VISIE

MAAK KENNIS MET ONS

Met wortels in de Brabantse grond en de voeten in de klei is in 1978 een familiebedrijf ontstaan met een bourgondisch hart. Een hart voor eten en drinken, voor het creëren van bijzondere ontmoetingen en het verbinden van mensen met elkaar én de wereld om ons heen.

ONZE MISSIE

SAMEN MENSEN BLIJ MAKEN.

Dit doen we door aandacht voor pure ingrediënten én aandacht voor elkaar. Het belang en de impact van eten en drinken is groot; eten en drinken speelt een cruciale rol in het leven van mensen. Eten en drinken overstijgt grenzen, het heeft een centrale rol in iedere cultuur, over de hele wereld. Het draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van ieder individu, het is de motor van ons bestaan. Wij zijn bevoorrecht door middel van eten en drinken en gastvrijheid de mogelijkheid te hebben om levens op een positieve manier te beïnvloeden.

ONZE VISIE

Als familiebedrijf geven wij met aandacht en vol passie invulling aan jouw wens. Samen verbinden, samen genieten en samen groeien; daar ligt voor ons het accent!

ONZE AANPAK

PERSOONLIJK.

We kiezen nadrukkelijk voor een persoonlijke aanpak. Door het accent te leggen op betrokkenheid, ondernemerschap en efficiëntie zijn we in staat om wendbaar te zijn, te binden en te boeien.

Betrokken
Als familie doen we het samen! We hebben oprechte aandacht voor elkaar, communiceren helder en weten daardoor altijd wat de ander nodig heeft. Zo halen we het beste uit onszelf en voegen de meeste waarde toe op locatie. Als één verbonden team bereiken we ons gezamenlijke doel.

Ondernemend
Om onze gasten en opdrachtgevers zo goed mogelijk te faciliteren, stimuleren we ondernemerschap op onze locaties. We volgen de laatste ontwikkelingen in de markt, durven creatief en vernieuwend te zijn en benutten kansen die we signaleren. Bij ondernemerschap hoort ook verantwoordelijkheid: we komen onze afspraken na en stimuleren eigen initiatief.

Efficiënt
Met onze missie in het oog stellen we onszelf continu de vraag wat er beter kan. Daarvoor zijn we positief kritisch op elkaar en delen we best practises en leermomenten. We investeren in digitalisering en het optimaliseren van processen – de rest blijft maatwerk. Deze keuzes onderbouwen we met data en passen altijd bij ons DNA. Door efficiënt te werken houden we samen meer tijd over voor het allerbelangrijkste: mensen blij maken.

ONS DNA

Onze missie en visie sluiten aan bij wie wij zijn en komen voort uit ons DNA. Dit DNA heeft ons gebracht waar we zijn en geeft richting aan waar we naartoe gaan. Het geeft ons vertrouwen in de toekomst en vormt dan ook de grondslag van onze strategische keuzes. Kenmerkend voor ons DNA zijn de volgende vier eigenschappen: Creatief, Samen, Passie en Open.

Lees meer over ons DNA