Zoek je iets anders?


PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

Yes! Je wil bij ons solliciteren. Om de sollicitatie te verwerken, hebben we alleen wel een aantal gegevens van je nodig. Met deze privacyverklaring willen we je voorzien van de juiste informatie, zodat je weet welke gegevens we aan je vragen, wat we er vervolgens mee doen en hoe lang we de gegevens bewaren.
Welke informatie verwerken wij?
Op de website van Appèl tref je een lijst van alle actuele vacatures. Als je een interessante vacature hebt gezien en je wilt solliciteren, klik je op de button ‘Sollicitatieformulier Appèl’. Wij vragen vervolgens een aantal gegevens, namelijk: naar welke vacature je solliciteert, de voor- en achternaam, de woonplaats, het mobiele telefoonnummer, het e-mailadres, of je in bezit bent van een eigen auto en of we jouw gegevens eventueel in file mogen bewaren. Daarnaast kun je een sollicitatiebrief en cv uploaden. Wij stellen geen bijzondere voorwaarden aan de inhoud sollicitatiebrief en het cv, maar we verzoeken je geen medische of strafrechtelijke gegevens te noteren. Klaar met invullen? Dan kun je jouw sollicitatie versturen. De afdeling HR (specifiek: Werving en Selectie) ontvangt vervolgens een afdruk van het sollicitatieformulier en, indien toegevoegd, jouw sollicitatiebrief en cv. Direct na het versturen van de sollicitatie, ontvang jij een bevestigingse-mail waarin de verdere sollicitatieprocedure is uitgelegd.
Doeleinden
Appèl zal de persoonsgegevens die jij ons geeft, gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • Vanzelfsprekend zullen we de sollicitatie moeten verwerken. Jouw sollicitatie wordt doorgezet naar de verantwoordelijk manager die de vacature heeft uitgezet of naar de manager op locatie.
  • Sluit jouw sollicitatie niet helemaal aan bij het opgegeven profiel, maar zijn jouw gegevens wel interessant? Dan zouden wij jouw sollicitatiegegevens, met toestemming uiteraard, graag in file willen bewaren. Mocht er namelijk in de toekomst een vacature worden geplaatst waarvan wij vinden dat jij daarvoor in aanmerking komt, dan kunnen we je gemakkelijk en snel benaderen.
  • De gegevens kunnen gebruikt worden om geanonimiseerde statistische data op te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures
  • And last but not least. Gegevens kunnen we ook gebruiken om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Bescherming van gegevens
Appèl heeft maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen, namelijk:

  • De gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet verwerkt.
  • De gegevens met een asterisk (*) moeten verplicht worden ingevuld. Verplichte vragen zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook daadwerkelijk toegestaan. Vragen zonder asterisk (*) zijn optioneel. Het is aan de sollicitant om dit veld in te vullen.
  • Appèl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je er niet zeker van zijn of een bericht van Appèl afkomstig is of mocht je als deskundige een opmerking hebben ten aanzien van de beveiliging, mail dan naar privacy@appel.nl. Indien nodig, zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte stellen.
  • Sollicitatiegegevens worden maximaal vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd uit de database. Wil je de gegevens direct laten verwijderen? Stuur dan een e-mail naar hr@appel.nl. Onze collega’s van Werving en Selectie zorgen ervoor dat de gegevens worden verwijderd. In ons digitale sollicitatieformulier vragen we je, indien wij jouw gegevens interessant vinden maar er op dit moment geen passende vacature beschikbaar is, of jouw gegevens in file bewaard mogen worden. Als je dit goed vindt, worden de gegevens maximaal één jaar na opname in de kandidatenlijst bewaard.
Wijziging privacyverklaring sollicitanten
Als wij daar aanleiding toe hebben, kunnen wij besluiten over te gaan tot wijziging van deze privacyverklaring. De actuele versie tref je altijd op onze website. Wij adviseren je dan ook geregeld de privacyverklaring te raadplegen, zodat je goed op de hoogte blijft.
Meer informatie?
In de privacyverklaring en cookieverklaring tref je algemene informatie over onze omgang met jouw privacy.
Contact
Vragen? Stel ze gerust. Mail naar privacy@appel.nl en we beantwoorden ze zo snel mogelijk!