Zoek je iets anders?


PRIVACYVERKLARING

In het geval je gebruikmaakt van de informatie die is weergegeven op de website van Appèl B.V. (verder te noemen:
Appèl), kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens verwerken. Met persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die iets
zeggen over jou of met jou in verband gebracht kunnen worden. Als organisatie vinden we het belangrijk dat er
zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die jij ons geeft. Uiteraard beschermen we die gegevens vervolgens goed.

Appèl (Mammoet 2, 5236 NV te ’s-Hertogenbosch) is aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen
immers welke gegevens verwerkt worden, waarom dat gebeurt en op welke wijze we informatie verwerken. In deze
privacyverklaring kun je terugvinden welke gegevens door ons worden verwerkt wanneer je onze website bezoekt,
wanneer je gebruikmaakt van social media of wanneer je op een andere manier contact zoekt, waarom we dat doen en wat
je kunt doen als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking.

Het verwerken van gegevens
Als je gebruikmaakt van onze (digitale) communicatiemiddelen, kan het zijn dat we informatie van je verzamelen. We
maken een onderscheid tussen social media, de website en overige communicatiemiddelen.

1. Social media
Vragen, nieuwtjes en acties? Daar hebben we social media voor! We maken gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en
LinkedIn. We vinden het super als je ons volgt natuurlijk, maar houd er wel rekening mee dat we mogelijk toegang tot
een deel van jouw profielgegevens (denk hierbij onder andere aan jouw naam, geboortedatum en woonplaats). Appèl kan
er ook voor kiezen jou te volgen op social media. Het is aan jou om dit verzoek te accepteren of te weigeren. Meer
weten over de gegevens die wij verkrijgen via social media of wil je de instellingen aanpassen? Raadpleeg dan de
privacyverklaring van jouw social media aanbieder.

Op de website van Appèl tref je verschillende links naar omgevingen van derden, bijvoorbeeld social media
aanbieders. Zodra je op de link klikt, verlaat je de website van Appèl en kom je terecht in een andere omgeving.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing voor de website van Appèl. Je bent zelf verantwoordelijk voor
het gebruik van websites, apps en social media van anderen.

2. Website
Op de website van Appèl kun je informatie vinden over onze dienstverlening, vacatures en ga zo maar door. We willen
natuurlijk dat onze website zo goed mogelijk functioneert. Om deze redenen verzamelen en verwerken we jouw gegevens.
Je kunt hierbij denken de door jou gebruikte browser, de bezochte webpagina’s, de dag en het tijdstip van je bezoek
en de website die je heeft doorverwezen naar onze website. Ben je op zoek naar meer informatie? Bekijk dan onze
cookieverklaring.

We hopen natuurlijk dat we je op de website van genoeg informatie voorzien. Mocht je toch nog een vraag hebben of
mocht je graag iets willen opmerken, dan kun je gebruikmaken van ons contactformulier. We vragen op voorhand om een
aantal persoonsgegevens. Het is fijn als je jouw naam en e-mailadres achterlaat, zodat wij je kunnen berichten!

3. Overige communicatiemiddelen
Vragen stellen mag, graag zelfs! Naast social media en het contactformulier op de website, kun je ons ook bereiken
per e-mail (info@appel.nl), per telefoon of, lekker ouderwets, per post.

Waarom verwerken we jouw gegevens?
Hierboven hebben we al aangegeven dat we gegevens verwerken, omdat we de website willen optimaliseren en we
eventuele vragen graag beantwoorden. Daarnaast kan het zijn dat we gegevens moeten verzamelen om onze wettelijke
verplichtingen na te komen. Ten slotte gebruiken we automatisch gegenereerde gegevens welke niet herleidbaar zijn
tot jou als persoon voor statistisch onderzoek. Dit doen we om onze dienstverlening te kunnen evalueren en eventueel
te verbeteren.

Opmerking over de verwerking? Dit kun je doen!
Natuurlijk doen we er alles aan om je zo goed mogelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
We kunnen ons voorstellen dat je in sommige gevallen toch een opmerking of vraag hebt over de verwerking. Je kunt
dan het volgende doen.

1. Inzage
Op ieder moment kun je inzage vragen in de gegevens die Appèl over jou verwerkt. Je kunt ons vragen welke
persoonsgegevens geregistreerd zijn en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.

2. Rectificatie
Als de gegevens niet juist zijn, mag je ons verzoeken de gegevens aan te passen.

3. Verwijderen
Worden de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, zijn ze niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
of verwerkt of trek je jouw toestemming in en is er geen andere rechtsgrond van toepassing waarop Appèl de gegevens
nog wel zou mogen verwerken, dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

4. Bezwaar
In het geval jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, dan mag je bezwaar maken tegen
het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verwerken van persoonsgegevens ten
behoeve van statistisch onderzoek.
Mocht je een verzoek hebben tot inzage of rectificatie, wil je gegevens verwijderen of wil je bezwaar indienen?
Stuur dan een e-mail, voorzien van jouw naam en vaste- en/of mobiele telefoonnummer, naar privacy@appel.nl. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan verzoeken wij je jouw
ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) contact met ons op te laten nemen. We zullen hem of haar vervolgens voorzien
van reactie.

Beveiliging
Gegevens die wij verkrijgen, worden vertrouwelijk behandeld. Appèl heeft daarnaast passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Mocht je er niet zeker van zijn of een bericht van Appèl afkomstig is of mocht je als
deskundige een opmerking hebben ten aanzien van de beveiliging, mail dan naar privacy@appel.nl. Indien nodig, zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens
daarvan op de hoogte stellen.

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen maken we gebruik van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken. Uiteraard gebeurt dit
conform deze privacyverklaring. Aangezien de partijen waar Appèl mee samenwerkt worden gezien als verwerker, hebben
we in een overeenkomst afspraken gemaakt over passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Persoonsgegevens zullen bijvoorbeeld enkel worden verwerkt in opdracht van Appèl. Jouw gegevens zijn dus in veilige
handen!

In principe geldt dat Appèl, behalve in de situaties die in deze privacyverklaring benoemd zijn of als jij op
voorhand expliciete toestemming hebt gegeven, jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.  Er gelden drie
uitzonderingen op deze belofte, namelijk: als wij wettelijk verplicht zijn gegevens te overhandigen aan derden, als
wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechterlijke uitspraak en/of als wij dat noodzakelijk vinden ter
bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Persoonsgegevens worden buiten de EER enkel door Appèl of door ingeschakelde derden opgeslagen of verwerkt, als dat
in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke
bewaartermijn. We kunnen daar dan niet omheen. In het geval er geen wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij voor
ieder gegeven een bewaartermijn moeten bepalen. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor
een gegeven wordt verzameld. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd, geanonimiseerd of
gearchiveerd. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wijziging privacyverklaring
Als wij daar aanleiding toe hebben, kunnen wij besluiten over te gaan tot wijziging van deze privacyverklaring. De
actuele versie tref je altijd op onze website. Wij adviseren je dan ook geregeld de privacyverklaring te raadplegen,
zodat je goed op de hoogte blijft.

Contact
Vragen? Stel ze gerust. Mail naar privacy@appel.nl en we antwoorden je zo snel
mogelijk!